Edictes

Exercici: 2018 Bop: 231-0 Edicte: 10285 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Anunci d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 214-0 Edicte: 9480 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Edicte d'aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 214-0 Edicte: 9405 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Edicte d'informació pública i veïnal de sol·licitud d'una autorització ambiental
Exercici: 2018 Bop: 188-0 Edicte: 8426 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per a la concessió d'ajuts escolars al municipi, curs 2018-2019
Exercici: 2018 Bop: 183-0 Edicte: 8081 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Anunci d'aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la contractació en pràctiques per a joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya any 2018
Exercici: 2018 Bop: 167-0 Edicte: 7552 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient 3/2018 de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 157-0 Edicte: 7233 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana
Exercici: 2018 Bop: 155-0 Edicte: 7207 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Edicte de delegació d'atribucions de l'Alcaldia per absència
Exercici: 2018 Bop: 155-0 Edicte: 7174 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Edicte d'aprovació inicial de les bases per a la convocatòria d'ajuts escolars del municipi
Exercici: 2018 Bop: 141-0 Edicte: 6467 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2018