Edictes

Exercici: 2020 Bop: 149-0 Edicte: 5376 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació definitiva del Reglament del Cementiri Municipal
Exercici: 2020 Bop: 122-0 Edicte: 4068 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Imposició d'una taxa i d'aprovació provisional de l'Ordenança fiscal número 12
Exercici: 2020 Bop: 111-0 Edicte: 3429 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 107-0 Edicte: 3329 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Especial Urbanistic d'identificació i regulació de masies i cases rurals
Exercici: 2020 Bop: 67-0 Edicte: 2227 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Recuperació d'atribucions de l'Alcaldia
Exercici: 2020 Bop: 58-0 Edicte: 2084 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Convocatòria per a l'elecció de jutge de pau titular i substitut de Sant Climent Sescebes
Exercici: 2020 Bop: 58-0 Edicte: 2083 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Delegació d'atribucions de l'Alcaldia per absència
Exercici: 2020 Bop: 54-0 Edicte: 1915 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació inicial del Reglament del cementiri municipal
Exercici: 2020 Bop: 29-0 Edicte: 852 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10440 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Edicte sobre l'aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2020 al municipi de Sant Climent Sescebes