Edictes

Exercici: 2020 Bop: 67-0 Edicte: 2227 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Recuperació d'atribucions de l'Alcaldia
Exercici: 2020 Bop: 58-0 Edicte: 2084 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Convocatòria per a l'elecció de jutge de pau titular i substitut de Sant Climent Sescebes
Exercici: 2020 Bop: 58-0 Edicte: 2083 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Delegació d'atribucions de l'Alcaldia per absència
Exercici: 2020 Bop: 54-0 Edicte: 1915 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació inicial del Reglament del cementiri municipal
Exercici: 2020 Bop: 29-0 Edicte: 852 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10440 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Edicte sobre l'aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2020 al municipi de Sant Climent Sescebes
Exercici: 2019 Bop: 233-0 Edicte: 9540 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Edicte d'aprovació inicial d'una ordenança municipal
Exercici: 2019 Bop: 230-0 Edicte: 9407 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Anunci sobre l'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 216-0 Edicte: 8729 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Edicte de delegació d'atribucions de l'Alcaldia per raó de caràcter personal
Exercici: 2019 Bop: 216-0 Edicte: 8728 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2019