Edictes

Exercici: 2021 Bop: 121-0 Edicte: 5521 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 77-0 Edicte: 3267 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació inicial del Projecte de reforma dels carrers del nucli de Sant Climent Sescebes
Exercici: 2021 Bop: 31-0 Edicte: 1005 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 1-0 Edicte: 10092 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10096 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal número 12
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10078 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 233-0 Edicte: 8908 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació inicial del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 232-0 Edicte: 8876 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 9 de les Normes subsidiàries de planejament de Sant Climent Sescebes
Exercici: 2020 Bop: 220-0 Edicte: 8277 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Informació pública de sol·licitud d'una llicència provisional d'ús per a la construcció d'un magatzem
Exercici: 2020 Bop: 219-0 Edicte: 8173 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2020