Edictes

Exercici: 2020 Bop: 168-0 Edicte: 6158 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la concessió d'ajudes a les activitats econòmiques de Sant Climent Sescebes amb motiu de la situació generada pel Covid-19
Exercici: 2020 Bop: 157-0 Edicte: 5905 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació inicial de les bases específiques reguladores per a la concessió d'ajudes escolars per al curs 2020/2021
Exercici: 2020 Bop: 149-0 Edicte: 5376 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació definitiva del Reglament del Cementiri Municipal
Exercici: 2020 Bop: 122-0 Edicte: 4068 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Imposició d'una taxa i d'aprovació provisional de l'Ordenança fiscal número 12
Exercici: 2020 Bop: 111-0 Edicte: 3429 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 107-0 Edicte: 3329 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Especial Urbanistic d'identificació i regulació de masies i cases rurals
Exercici: 2020 Bop: 67-0 Edicte: 2227 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Recuperació d'atribucions de l'Alcaldia
Exercici: 2020 Bop: 58-0 Edicte: 2084 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Convocatòria per a l'elecció de jutge de pau titular i substitut de Sant Climent Sescebes
Exercici: 2020 Bop: 58-0 Edicte: 2083 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Delegació d'atribucions de l'Alcaldia per absència
Exercici: 2020 Bop: 54-0 Edicte: 1915 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació inicial del Reglament del cementiri municipal