Edictes

Exercici: 2019 Bop: 233-0 Edicte: 9540 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Edicte d'aprovació inicial d'una ordenança municipal
Exercici: 2019 Bop: 230-0 Edicte: 9407 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Anunci sobre l'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 216-0 Edicte: 8729 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Edicte de delegació d'atribucions de l'Alcaldia per raó de caràcter personal
Exercici: 2019 Bop: 216-0 Edicte: 8728 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 214-0 Edicte: 8706 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Edicte d'aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 168-0 Edicte: 6874 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 168-0 Edicte: 6868 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Edicte d'aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 165-0 Edicte: 6898 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per a la concessió d'ajuts escolars al municipi, curs 2019-2020
Exercici: 2019 Bop: 156-0 Edicte: 6583 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Edicte de delegació d'atribucions de l'Alcaldia per absència
Exercici: 2019 Bop: 146-0 Edicte: 6037 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Edicte de publicació de diverses resolucions de l'Alcaldia referents a l'organització i funcionament de l'Ajuntament