Edictes

Exercici: 2022 Bop: 11-0 Edicte: 11356 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2021
Exercici: 2022 Bop: 9-0 Edicte: 11357 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació inicial de les bases reguladores i de la convocatòria de la subvenció a les activitats econòmiques de Sant Climent Sescebes amb motiu del Covid-19
Exercici: 2022 Bop: 9-0 Edicte: 108 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Extracte de l'acord de Ple de l'Ajuntament de Sant Climent Sescebes de 20 de desembre de 2021, de convocatòria de la subvenció a les activitats econòmiques de Sant Climent Sescebes amb motiu del Covid-19 (Convocatòria BDNS 604544)
Exercici: 2021 Bop: 249-0 Edicte: 11138 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació 2021
Exercici: 2021 Bop: 249-0 Edicte: 10917 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació inicial del pressupost general i de la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 241-0 Edicte: 10447 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Informació pública de sol·licitud d'una llicència provisional d'ús
Exercici: 2021 Bop: 241-0 Edicte: 10446 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Informació pública de sol·licitud d'una llicència d'obres en sol no urbanitzable
Exercici: 2021 Bop: 241-0 Edicte: 10439 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Informació pública de sol·licitud d'ampliació (canvi substancial) d'una explotació ramadera
Exercici: 2021 Bop: 236-0 Edicte: 10234 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Autorització de la delegació de signatura de la secretària interventora
Exercici: 2021 Bop: 207-0 Edicte: 8861 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Informació pública del Projecte Sala Polivalent Cooperativa