Edictes

Exercici: 2019 Bop: 156-0 Edicte: 6583 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Edicte de delegació d'atribucions de l'Alcaldia per absència
Exercici: 2019 Bop: 146-0 Edicte: 6037 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Edicte de publicació de diverses resolucions de l'Alcaldia referents a l'organització i funcionament de l'Ajuntament
Exercici: 2019 Bop: 140-0 Edicte: 5806 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Anunci d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5513 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Anunci d'informació pública del projecte executiu per a l'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes del municipi
Exercici: 2019 Bop: 122-0 Edicte: 4965 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 88-0 Edicte: 3565 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Anunci d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 86-0 Edicte: 3319 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Anunci d'informació pública de l'expedient de la nova numeració del Carrer Ponent de Sant Climent Sescebes
Exercici: 2019 Bop: 86-0 Edicte: 3281 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Edicte de delegació d'atribucions de l'Alcaldia per absència
Exercici: 2019 Bop: 31-0 Edicte: 921 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de la nova numeració del Carrer de la Font Pudosa
Exercici: 2019 Bop: 21-0 Edicte: 503 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Edicte d'aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 5/2018 i 6/2018