Procés de selecció per cobrir una plaça d’auxiliar d’administració general en règim funcionari interí i a jornada parcial del 50%

Publicació de les bases reguladores específiques que han de regir el procés de selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, d’una persona per ocupar el lloc de treball d’auxiliar d’administració general, en règim funcionari interí i a jornada parcial del 50%, i la constitució d’una borsa de treball per a la cobertura, en règim d’interinatge, de les vacants que es puguin produir en el període de 2 anys.

ANUNCI al BOP de 06/07/2022

ANUNCI al DOGC de 13/07/2022

Termini per presentar sol·licituds fins el 10 d’agost 2022 

Anunci d’admesos i exclosos en el procés de selecció i publicació data de les proves aquí.

Pendent data publicació al BOP