Consulta pública relativa a l’establiment l’establiment de la Taxa per a la prestació del servei municipal de prevenció d’incendis forestals consistent en el manteniment de les zones de la franja perimetral, les parcel·les i les zones verdes de les urbanitzacions i nuclis de població

Podeu consultar l’anunci aquí.