Casal d’estiu 2022

Dossier d’informació del Casal d’Estiu 2022 aquí.