Règim de Retribucions o d’Indemnitzacions Càrrecs Electes

En aquest apartat podeu consultar el règim de retribucions o d’indemnitzacions que perceben els Càrrecs Electes Municipals de l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes, amb o sense dedicació assignada per part de la Corporació Municipal, que van ser aprovades en el Ple que es va celebrar el 10 de juliol de 2015.

Els Regidors i Regidores, tan si formen part de l’Equip de Govern com Membres de l’Oposició, que no tinguin assignada dedicació exclusiva o parcial perceben indemnitzacions per l’assistència efectiva a cada sessió dels Òrgans de Govern Municipals, els imports següents:

 

  • Per assistència al Ple Municipal: 50 €
  • Per assistència a la Junta de Govern Local: 30 €
  • Per assistència a les Comissions Informatives: 0 €

 

Taula de Retribucions Equip de Govern
Nom
Càrrec
Grup
Dedicació/Retribució Bruta Anual 
Olga Carbonell Sabartés
Alcaldessa
ERC
Parcial

13.129,32 €

 

Taula d’Indemnitzacions Equip de Govern
Nom Càrrec Grup Assistències
Natàlia Torrent Navarra Regidora i 1r Tinent d’Alcalde ERC Ple, Junta de Govern i Comissió Especial Comptes
Josep Joan Pérez López Regidor ERC Ple i Junta de Govern
Marc Mallol Pagès Regidor ERC Ple

 

Taula d’Indemnitzacions Grups Oposició
Nom Càrrec Grup Assistències
Josep Guiolà Camps Regidor Oposició PDeCAT Ple i Comissió Especial Comptes
Josep Costa Moron Regidor Oposició PDeCAT Ple
Montserrat Bartolí Cros Regidora Oposició PDeCAT Ple