Normativa

Text refós ordenances fiscals vigents. Exercici 2021

Ordenança de civisme i convivència ciutadana.