Normativa

Text refós ordenances fiscals vigents. Exercici 2019

Ordenança de civisme i convivència ciutadana.