Grups Municipals

En el Ple de 10 de juliol de 2015 es va realitzar la constitució dels Grups Municipals de l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes. A petició dels respectius regidors, per unanimitat van quedar constituïts els següents grups municipals: 

  • Grup municipal d’ Esquerra Republicana de Catalunya:
    Regidors adscrits: Olga Carbonell Sabartés, Natàlia Torrent Navarra, Josep Joan Pérez López i Marc Mallol Pagès.
  • Grup municipal de Partit Demòcrata Europeu Català:
    Regidors adscrits: Josep Guiolà Camps, Josep Costa Moron i. Montserrat Bartolí Cros.

(El grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya passa a anomenar-se Partit Demòcrata Europeu Català, amb les sigles PDeCAT, d’acord a la sol·licitud presentada al Ple de 13 de gener de 2017).