Pressupost 2016

Bases d’Execució del Pressupost 2016

Pressupost 2016 Ingressos

Pressupost 2016 Despeses

Pla d’Inversions 2016

 

Modificacions i Execució Trimestral Pressupost 2016

  • 1r Trimestre Modificacions i Execució d’Ingressos 2016
  • 1r Trimestre Modificacions i Execució de Despeses 2016

Avaluació Compliment Objectiu Estabilitat Pressupostària 2016

Pla de Tresoreria 2016

Campanyes de Publicitat Institucional 2016